Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PROPOZICE / SCHEDULE

 

 

 

Sobota 2. září 2017 / Saturday 2nd September 2017

 KLUBOVÁ VÝSTAVA / CLUB SHOW (CAC, Klubový vítěz/Club Winner) 

 Mrs Claire J Rishworth (UK) - Greyhound, Whippet psi / Dogs + BOB

Ms Pauline S Oliver (UK) - Whippet feny / Bitches

 

Neděle 3. září 2017 / Sunday 3rd September 2017

 KLUBOVÁ VÝSTAVA / CLUB SHOW (CAC) 

Ms Pauline S Oliver (UK)  - Greyhound, Whippet psi / Dogs + BOB

Mrs Claire J Rishworth (UK) - Whippet feny / Bitches

 
MÍSTO KONÁNÍ / SHOW VENUE
HOTEL KONOPIŠTĚ NOVÁ MYSLIVNA, Konopiště 22, 256 01 Benešov, CZECH REPUBLIC 
 
PROGRAM pro oba dny / PROGRAMME for both days
Přejímka psů / Dogs will be received from                        8:15 to 9:45
Zahájení výstavy / Show opening                                                   9:50             
Začátek posuzování / Judging commences at                             10:00  
Soutěže / Final Competitions                                                 cca. 15:30
 
Uzávěrka poštovních přihlášek: 4. 8. 2017 /  Postal entries close:       4th August 2017
Uzávěrka on-line přihlášek:       11. 8. 2017 /  On-line entries close: 11th August 2017
                                                 

 PROPOZICE KE STAŽENÍ / DOWNLOAD SCHEDULE (PDF): 

 
KATALOG JE SPOLEČNÝ PRO OBĚ VÝSTAVY / 1 CATALOGUE FOR BOTH SHOW DAYS
 
Rozdělení tříd je uvedeno v sekci Platba.                                                      
                                       
TITULY / TITLES & CERTIFICATES
Nejlepší štěně pes/fena* / Best Baby Dog/Bitch - obdrží pes a fena, kteří získali známku VN 1 ve třídě štěňat / 1st Very Promising in Baby Class)
Nejlepší dorost pes/fena* / Best Puppy Dog/Bitch - obdrží pes a fena, kteří získali známku VN 1 ve třídě dorostu / 1st Very Promising in Puppy Class)
CAJC / Junior CAC - může být zadán psovi/feně se známkou V1 ve tř. mladých / Junior Class Winner
CAC - může být zadán psovi/feně se známkou V1 v mezitřídě, tř. otevřené, tř. pracovní a tř. vítězů / can be in Intermediate, Open, Working and Champion Class awarded
Reserve CAC - může být zadán psovi/feně se známkou V2 v mezitřídě, tř. otevřené, tř. pracovní a tř. vítězů / can be in Intermediate, Open, Working and Champion Class awarded
 
Klubový vítěz mladých* / Junior Club Winner (2.9.2017) - titul může být zadán psovi a feně ve třídě mladých, kteří jsou držiteli čekatelství CAJC, titul je zadáván psům bez ohledu na klubovou příslušnost majitele
Klubový vítěz veteránů* / Veteran Club Winner (2.9.2017) - titul může být zadán psovi a feně ve třídě veteránů, kteří získali známku V1, titul je zadáván psům bez ohledu na klubovou příslušnost majitele
Klubový vítěz / Club Winner (2.9.2017) – nejlepší pes/fena z konkurence držitelů čekatelství CAC, titul je zadáván psům bez ohledu na klubovou příslušnost majitele / Best Dog/Bitch from CAC-Classes  
 
Vítěz třídy čestné (zadává se ve třídě čestné nejlepšímu psovi a feně) – tato třída je přehlídkou kvalitních jedinců mimo konkurenci s ostatními třídami. V této třídě se nezadává CAC, pouze známka a pořadí. Vítězové třídy čestné nesoutěží o BOB.
 
BOB (Best of Breed) – Vítěz plemene
BOS (Best of Opposite Sex) – Nejlepší z opačného pohlaví
BOJ (Best of Juniors) – Nejlepší mladý plemene
BOV (Best of Veterans) – Nejlepší veterán plemene
 
*/ není oficiálním titulem dle VŘ ČMKU.  
Udělení titulů není nárokové.  
 
SOUTĚŽE / FINALS  
Speciální soutěže - probíhají v jednotlivých kruzích po zadání BOB
Nejlepší hlava v plemeni* / Best Head in Breedjednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování rozhodčí, účast na těchto soutěžích není zpoplatněna / selection during judging, no fee
Nejlepší pohyb v plemeni* / Best Movement in Breed - jednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování rozhodčí, účast na těchto soutěžích není zpoplatněna / selection during judging, no fee
WHIPPET COLOUR SHOW* (Best Solid / Brindle / Particolour)  (jen v sobotu 2.9.2017 / only on Saturday 2nd September 2017) - přihlášky na výstavě / entry at the show
 
Finálové soutěže 
Nejlepší pár psů / Brace Competition - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Nejlepší chovatelská skupina / Breeder´s Group Competition - min. 3 a max. 5 jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od 2 různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
 
*/ nejsou oficiální soutěže dle VŘ ČMKU  
 
BBIS – BEST BABY IN SHOW      
BPIS – BEST PUPPY IN SHOW 
BJIS – BEST JUNIOR IN SHOW
BVIS – BEST VETERAN IN SHOW 
BIS –  BEST IN SHOW 

SUPER BIS  (v neděli 3.9.2017 / on Sunday 3rd September 2017)

 
CENY / TROPHIES & PRIZES
Každý obdrží – posudek a diplom / Each dog gets a critique and a diploma
1-4. místo v každé třídě – kokarda / 1st-4th in each class – placing rosette
Vítězové tříd, Klubový vítěz, BOJ, BOV, BOB, BOS, vítězové BIS soutěží – kokardy, sponzorské ceny / Each Class Winner, Club Winner, BOB, BOS and BIS Winners receive rosettes, sponsor prizes 
 
KLUBOVÁ PUTOVNÍ TROFEJ
o tuto trofej se utkají v sobotu 2. 9. 2017 whippeti – vítězové třídy čestné (pes a fena) s vítězem plemene (BOB)  
Držitelé klubové putovní trofeje z minulých let:
2013 - whippet fena CH BELLE DE LA RIENNE TOOMIE TRISHEL - chov.+maj. Iveta Novotná
2014 - whippet fena CH ARIEL ALMIR´S FAMILY - chov.+maj. Zuzana Augustiniová (SK)
2015 - whippet fena CH ARIEL ALMIR´S FAMILY - chov.+maj. Zuzana Augustiniová (SK)
2016 - whippet fena LONDON´S FOG FLAWLESS FELICITY - chov.+maj. Zuzana Kosecová (SK)
 
 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY / VETERINARY REGULATIONS
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, kde bude potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Dogs coming from EU member states and from third countries must have a valid EU Pet Passport and must fulfil the conditions laid down by the EU Regulation 998/2003 of 26. 5. 2003 - valid rabies vaccination.  
 
!!! UPOZORNĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE !!!
Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno. Prosíme, udržujte areál v čistotě a zabezpečte své psy tak, aby neobtěžovali ostatní hosty a návštěvníky výstavy. Děkujeme za pochopení. 
PSI V AUTECH V HORKÉM POČASÍ
V horkých i zdánlivě méně teplých dnech nikdy nenechávejte svého psa zavřeného v autě! Zajistěte, aby se psi zdržovali ve stínu (použijte např. velký deštník) a měli k dispozici dostatečné množství pitné vody.
!!! ATTENTION TO ALL EXHIBITORS !!!
Free running of dogs is not allowed in the show area. Please help to keep the venue and surrounds clean & tidy and be sure your dogs not bother other guests and show visitors. Thank you. 
DOGS IN CARS ON HOT DAYS
Your dog is vulnerable and AT RISK if left in a vehicle in high temperatures and even on days considered as slightly warm. Keep the dog in the shade – take your own shade for example a large umbrella and always have plenty of water available to drink so your dog stays well hydrated.
 
DOKLADY K ÚČASTI PSA NA VÝSTAVĚ
Průkaz původu (nebo potvrzení Plemenné knihy, že bude průkaz vydán)
Platný očkovací průkaz nebo PET PASSPORT s uvedenou platnou vakcinací.
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ / RULES & REGULATIONS
Výstava je pořádána podle Výstavního řádu ČMKU a FCI. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru. Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává. Pro zařazení do příslušné třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. V případě nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn, nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu (výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru); psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny; psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat; psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům a psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti jsou zakázány. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem pro vrácení výstavních poplatků. Je zakázán prodej štěňat na výstavě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího. Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.  Vystavovatelé jsou povinni dodržovat pořádek v místě konání výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s výstavou. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. 
The show is held under the FCI and ČMKU Show Regulations. Only those dogs are admitted for which are registered in a stud book recognized by the FCI. Agressive dogs, dogs owned by person who has been suspended as an exhibitor, dogs that bite, are ill, are suspected of being ill, as well as deformed/injured dogs, bitches in heat, bitches visibly in whelp or lactating bitches are not permitted into the show area. They are excluded from judgement. The dog must have reached the age required for class no later than on the day of the show. If all required certificates for Working and Champion Class are not attached, the dog will be into Open Class moved.. The show organizer does not take any responsibility for damages caused by a dog or an exhibitor, or for dog loss or dead. Free running of dogs is not allowed. Changes in exterior of a dog performed by means of excessive use of lacquer, powder, hair tinting and basic trimming connected with a longtime tying up of the dog on a table are forbidden at the show. The violation of these rules can lead to disqualification of the dog. The exhibitors are obliged to abide with provisions of the FCI and CMKU Show Regulations, of this schedule and the instructions of Show Committee, to which they bind themselves by submitting the entry form. If the exhibitor does not take part at the show for any reasons the entry fees must be reimbursed to the show organizer. Puppy sale is not allowed at the show. The exhibitor agrees with publishing of his/her address in the show catalogue.   
 
PROTEST / COMPLAINT
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze jen z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1300 Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruhu.
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A complaint can be submitted for formal reasons concerning violating the show rules and regulations or show schedule. The complaint must be submitted in writing, against a deposit of 1300 CZK, in the course of the show. If the complaint is found to be unjustified, this deposit will be handed over to the organiser of the show. 

TOPlist